En aquesta categoria trobaràs els articles que fan referència a notícies del sector de turisme rural. Mitjançant fonts oficials com l’Institut Nacional d’Estadística, l’Institut d’Estudis Turístics, l’IDESCAT (l’Estadística Oficial de Catalunya) o estudis propis amb dades del nostre portal web, t’oferim les dades més rellevants del sector i les nostres impressions.

El turisme rural a Catalunya vol ser un producte més enllà de les nostres fronteres i amb aquest objectiu (tot i que no és l´únic) neix la nova classificació per espigues de les cases rurals del territori.