Sa Bassa

Plaza a Manacor

Foto: Joan

Què puc veure prop de Sa Bassa